MEET, MAKE, DANCE, SING, PLAY

Four zones in Dublin city centre will celebrate contemporary Irish culture and creativity through a rich variety of live music and dance, coding, art and music workshops, talks and tastings, readings and screenings, special events and more. Everybody welcome!
As part of the all-of-Government Creative Ireland Programme, local authorities around the country will host their own free family friendly Cruinniú na Cásca initiative.

Tionscnamh de chuid Éire Ildánach á chur i láthair ag RTÉ atá in Cruinniú na Cásca.  Imeacht poiblí saor in aisce é a bheidh ar bun i mbailte agus i gcathracha ar fud na hÉireann Luan Cásca agus a mbeidh imeacht mór speisialta ar bun i mBaile Átha Cliath.

Déanfar cultúr agus cruthaitheacht chultúr Éire an lae inniu a cheiliúradh le héagsúlacht mhór ceoil agus damhsa beo, códú, amharclannaíocht, ceardlanna ceoil agus ealaíon, cainteanna agus blaiseadh bia, léitheoireacht agus ábhar ar scáileán, imeachtaí speisialta agus neart eile i gceithre zón i mBaile Átha Cliath Beidh fáilte roimh chách!

Mar chuid den Chlár uile-rialtais Éire Ildánach, reáchtálfaidh údaráis áitiúla ar fud na tíre imeachtaí teaghlaigh saor in aisce mar chuid den tionscnamh  Cruinniú na Cásca.

Please note: All talks at Cruinniú na Cásca in Dublin city centre are free ticketed events. Advance Booking is required. For full listing and to book, click on the individual areas: